Styrelse och funktionärer

Styrelse

Ordförande: Håkan Wirström

Kassör: Karin Ottosson

Sekreterare: Pernilla Wahlman

Ledamöter: Andreas Sandsveden, Carl-Johan Svensson, Helena Johansson, Martin Nyström

Övriga funktioner

Hemsideansvarig: Andreas Sandsveden

Facebook-ansvarig: Pernilla Wahlman

Kontaktperson mot förbundet: Håkan Wirström

Ledamot till distriktsstyrelsen: Carl-Johan Svensson

Utbildningssamordnare: Håkan Wirström (sammankallande), David Fogelberg, Bo Ottosson, Anders Carlsson, Andreas Sandsveden

Kvalitetsanvarig: David Fogelberg

Avelsamordnare: Carl-Johan Svensson

Bihälsosamordnare: Lennart Gustavsson

Ordförande honungsbedömningskommitté: David Fogelberg

Trivselkommitté: Bo Ottosson (sammankallande), Bodil Östling, Karin Ottosson, Petra Askbrink Toft, Stig-Åke Svensson

Huskommitté: Bo Ottosson (sammankallande), David Fogelberg, Hans Schultz, Joakim Ringholm, Stig-Åke Svensson

Bigårdsansvariga: Joakim Ringholm (sammankallande), Helena Johansson, Jonas Johansson, Martin Nyström, Stig-Åke Svensson

Valberedning: Stig-Åke Svensson, Bo Ottosson