Styrelse och funktionärer

Styrelse

Ordförande: Håkan Wirström

Kassör: Assi Abdel Baki

Sekreterare: Pernilla Wahlman

Ledamöter: Andreas Sandsveden, Carl-Johan Svensson, Helena Johansson, Martin Nyström, Eva Jansson

Övriga funktioner

Hemsideansvarig: Andreas Sandsveden

Facebook-ansvarig: Pernilla Wahlman

Kontaktperson mot förbundet: Håkan Wirström

Ledamot till distriktsstyrelsen: Carl-Johan Svensson

Utbildningssamordnare: Håkan Wirström (sammankallande), David Fogelberg, Anders Carlsson, Andreas Sandsveden

Kvalitetsanvarig: David Fogelberg

Avelsamordnare: Carl-Johan Svensson

Bihälsosamordnare: Lennart Gustavsson

Honungsbedömningskommitté: David Fogelberg, Carl-Johan Svensson, Helen Gustavsson

Trivselkommitté: Bodil Östling, Assi Abdel Baki, Hans Schultz

Huskommitté: David Fogelberg, Hans Schultz, Joakim Ringholm

Bigårdsansvariga: Joakim Ringholm (sammankallande), Helena Johansson, Martin Nyström

Valberedning: David Fogelberg, Anders Carlsson, Lennart Gustavsson